Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: 9,25 KWP), στον Δοκός του Ν.Ροδόπης

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή  και συνδέθηκε στο δίκτυο ο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (9,25KWP), στον χωριό Δοκός του Ν.Ροδόπης .

Τα έργα μας...