Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος:(60 KWP) στην περιοχή Κοσμίου Κομοτηνής.

Ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος:(60 KWP) στην περιοχή Κοσμίου Κομοτηνής.

(Φ/Β Panels YANGDEN SOLAR,Αντιστροφής SMA  STP10000TL, Ηλιοπαρακολοθητές DEGERtracker 9.000NT)

 

Τα έργα μας...