Νέα

Ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος:(60 KWP) στην περιοχή Κοσμίου Κομοτηνής.

Posted at 04/06/2012 | Categories : Νέα |

Ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος:(60 KWP) στην περιοχή Κοσμίου Κομοτηνής.

(Φ/Β Panels YANGDEN SOLAR,Αντιστροφής SMA  STP10000TL, Ηλιοπαρακολοθητές DEGERtracker 9.000NT)