Μεγάλα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ολοκληρωμένα Συστήματα

Αξιόπιστα, με διάρκεια ζωής και ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση: Τα ολοκληρωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα της Εταιρείας μας, είναι η πρώτη επιλογή για κάθε κατηγορία απόδοσης.
Επιλέξτε το κατάλληλο πακέτο για εσάς από τον ηγέτη της αγοράς.

Διασυνδεδεμένα Συστήματα

Τα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεν αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια σε συσσωρευτές, αλλά την αποδίδουν στο δίκτυο. Υπερέχουν συνεπώς έναντι των Αυτόνομων Συστημάτων διότι δεν υπάρχουν απώλειες σε ηλεκτρική ενέργεια συνδεόμενες με μπαταρίες. Η Τεχνολογία των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων δίνει νέα ώθηση στη χρήση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων και των Ανεμογεννητριών για επενδυτικούς σκοπούς. Δίνεται πλέον η δυνατότητα σε ιδιώτες να χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, την οποία εν μέρει καταναλώνουν, τη δε υπόλοιπη πωλούν προς την αντίστοιχη Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας με εγγυημένες τιμές.