Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός 9,84 KWP στο χωρίο Μύστακας του Ν.Ροδόπης

Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος: (99,84 KWP) με κινούμενες βάσεις ΕΛΒΙΤΥΛ Ηλιοτρόπιο 3 στο χωρίο Μύστακας του Ν.Ροδόπης.

Τα έργα μας...