Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός σταθμός 8.51 KWP στο χωριό Δοκός.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του και συνδέθηκε στο δίκτυο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (8.51 KWP), στο χωριό Δοκός.

Τα έργα μας...