Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης ισχύος: (9,89 kwp) στο χωρίο Υφαντές Κομοτηνής.

Ολοκληρώθηκε απο την εταιρεία μας  με επιτυχία και συνδέθηκε με τη ΔΕΗ ο νέος Φωτοβολταϊκός σταθμός στέγης ισχύος: (9,89 kwp) στο χωρίο Υφαντές Κομοτηνής.

Τα έργα μας...