Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (9,25KWP), στην Λάρισα..

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή  και συνδέθηκε στο δίκτυο ο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (9,25KWP), στην Λάρισα.

Τα έργα μας...