Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης 9,5KWP στον οικισμό Προφήτης Ηλίας Ν.Ροδόπης

Ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε στο δίκτυο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (9,5KWP), στον οικισμό Προφήτης Ηλίας Ν.Ροδόπης

. 

 

 

 

Τα έργα μας...