Τα έργα μας...

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 99,84 KWP στο χωριό Φιλύρα Ροδόπης

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος:(99,84 KWP) με κινούμενες βάσεις ΕΛΒΙΤΥΛ Ηλιοτρόπιο 3 στο χωριό Φιλύρα Ροδόπης

 

Τα έργα μας...