Νέα

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθηκε στο δίκτυο ο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (9,89KWP), στον οικισμό Προφήτης Ηλίας Ν.Ροδόπης .

Posted at 04/06/2012 | Categories : Νέα |

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή  και συνδέθηκε στο δίκτυο ο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (9,89KWP), στον οικισμό Προφήτης Ηλίας Ν.Ροδόπης .