Νέα

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και συνδέθεικε με το δίκτυο της ΔΕΗ ο Φωτοβολταϊκός σταθμός Ισχύος 99,84 kwp με κινούμενες βάσεις ΕΛΒΙΤΥΛ Ηλιοτρόπιο Γης στο χωριό Φιλύρα Ροδόπης

Posted at 13/04/2012 | Categories : Νέα |

Ολοκληρώθηκε  η κατασκευή  και συνδέθεικε με το δίκτυο της ΔΕΗ  ο Φωτοβολταϊκός σταθμός  Ισχύος 99,84 kwp με κινούμενες βάσεις ΕΛΒΙΤΥΛ Ηλιοτρόπιο Γης στο χωριό Φιλύρα Ροδόπης