Νέα

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του και συνδέθηκε στο δίκτυo ο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (8,51KWP), στο Δοκό Κομοτηνής

Posted at 13/04/2012 | Categories : Νέα |

Ολοκληρώθηκε  η κατασκευή του και συνδέθηκε στο δίκτυo ο Φωτοβολταϊκός σταθμός οικιακής στέγης ισχύος: (8,51KWP), στο Δοκό Κομοτηνής