Νέα

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φωτοβολταϊκού σταθμού στέγης ισχύος: (9,89 kwp) στην Αρωγή Κομοτηνής.

Posted at 08/03/2012 | Categories : Νέα |

Ολοκληρώθηκε  η κατασκευή του και συνδέθηκε στο δίκτυo ο Φωτοβολταϊκός σταθμός  στέγης ισχύος: (9,89 kwp) στην Αρωγή Κομοτηνής.